Helpt de focus op succes je de Coronacrisis door?

Hoewel de focus nog met name gericht is op de gezondheidsrisico’s van Corona, is de realiteit dat het virus ook een economische crisis met zich meebrengt. Hoe groot deze zal worden, weten we nog niet. Maar dat het boekjaar van 2020 voor bijna iedereen minder goed uit zal uitpakken dan voorgaande jaren, kunnen we rustig als een feit beschouwen.

Het boek ‘Think and Grow Rich’ van Napoleon Hill zou je kunnen aanmerken als hét anti crisis boek. In tijden van crisis kun je aan jezelf gaan twijfelen; je wordt voorzichtiger en je bent geneigd weinig risico te nemen. Helaas is dit gedrag verre van ondernemend en kun je op deze manier je eigen business de nek omdraaien. Hill biedt met zijn boek het antigif.

Think and Grow Rich is in 1937 uitgekomen, net na de grootste crisis van de Amerikaanse geschiedenis, ook bekend als de Grote Depressie. Het boek is bepaald niet onopgemerkt gebleven; er zijn wereldwijd honderd miljoen (!) exemplaren van verkocht, en vorig jaar is er weer een nieuwe Nederlandse bewerking op de markt gekomen. Wat kun jij nu anno 2020 uit dit boek halen?

Om te beginnen leest het boek als een Disneyverhaal. Het begint al met het voorwoord van de auteur; Napoleon Hill geeft aan het boek in opdracht van iemand anders geschreven te hebben, namelijk staalmagnaat en filantroop Andrew Carnegie, toentertijd een van de rijkste mannen van de wereld. Carnegie wilde dat Hill de formule optekende van succes, zodat het voortaan in ieders bereik lag om een fortuin te verdienen. Hill werkte naar eigen zeggen twintig jaar aan dit onderzoek en interviewde talloze groten der aarde om het mysterie van succes te ontrafelen: Rockefeller, Edison, Ford, Roosevelt  en vele anderen.

Het boek is vervolgens opgedeeld in vijftien hoofdstukken die elk een eigen thema hebben en essentieel zijn voor het verwerven van succes; sommige thema’s liggen voor de hand, zoals Besluitvaardigheid (hoofdstuk VIII) en Volharding (hoofdstuk IX), terwijl andere thema’s wat eigenaardiger zijn, zoals De Wonderlijke Transformatie van Seksuele Energie (hoofdstuk XI) en Het Zesde Zintuig (hoofdstuk XIV). Eigenlijk begint Hill tamelijk nuchter en zakelijk; je moet een bepaald verlangen hebben – iets waar je betrokken bij voelt, wat je echt graag wil – en dat verlangen moet je omzetten in een concreet doel. Volgens hem kan negentig procent van de mensen niet formuleren wat ze nu precies willen en daar gaat het vaak mis. Hill waarschuwt: ‘Rijkdom reageert niet op wensen. Het reageert alleen op vastomlijnde plannen, gesteund door brandende verlangens en doorzettingsvermogen.’ De schrijver zou zich dan ook niet kunnen identificeren met de zoektocht naar geluk, welke in onze tijd zo populair is. Hij toont zich daarentegen wel een aanhanger van het SMART-principe avant la lettre (maar dan zonder de R van Realistic): de lezer moet vooral niet schromen zijn doelen zo concreet mogelijk, liefst in klinkende munt, uit te drukken, waarbij hij zeker niet bescheiden moet zijn. Tegenslagen, zo gaat hij verder, zijn tests om te kijken of je wel echt gemotiveerd bent. Als je volhardt, kun je rekenen op een ‘stille onweerstaanbare kracht’ die alleen de doorzetters te hulp schiet.

Een ander geliefd thema van Hill is verbeeldingskracht. Zelf ging hij daar gedurende zijn leven vrij ver in. Zo visualiseerde hij iedere avond voor het slapengaan een bijeenkomst van allerlei mensen, dood en levend, die hij bewonderde, en die hij om raad vroeg. Zo zat hij in zijn verbeelding met Lincoln, Edison, Aristoteles, Voltaire, Jezus en vele anderen te vergaderen.

Critici beweren dat Napoleon Hill wel meer verzon. Zo is er geen enkel bewijs van zijn relatie met Andrew Carnegie (hij heeft het boek na diens dood uitgebracht), noch van betrekkingen met de andere rijkaards en succesnummers die hij beweert geïnterviewd te hebben. Ook maakte hij er soms een potje van in zijn leven, zoals in dit artikel breed uitgemeten wordt.

Het is gemakkelijk om het boek terzijde te schuiven als te Amerikaans, of als het werk van een ‘wannabe’ met een rijke fantasie, maar daarmee zou ik het tekortdoen. Ik zie namelijk in mijn werk als assessment psycholoog vaak terug dat het ons inderdaad ontbreekt aan een concreet verlangen – we weten niet wat we willen, maar verwachten desondanks dat onze vage behoeftes vervuld worden. En als we wél dat brandende verlangen hebben, dan kunnen we (of durven we) dat vaak niet de zakelijke vertaalslag te maken naar numerieke targets. Ook nodigt een tegenslag doorgaans eerder uit tot diepgaande analyse (met als uitkomst dat het niet werkt of dat we tekortschieten op een of ander vlak), dan tot doorzetten. En wat betreft verbeeldingskracht, daar mogen we zeker wel wat meer van hebben. We zijn er als de kippen bij om mensen erop te wijzen als iets niet strookt met de feiten. De gretigheid waarmee we corrigerende comments maken op diverse media, lijkt eerder te verraden dat we een carrière als boekhouder of en wetenschappelijk onderzoeker zijn misgelopen, dan dat er een groot ondernemer of visionair in ons schuilt.

Concluderend, ben ik van mening dat de focus op succes, middels de verscheidene tips die Hill noemt, je inderdaad verder kan brengen in tijden van crisis. ‘What you imagine, you become,’ staat er op de laatste pagina. In ieder geval werkte de formule voor Napoleon Hill zelf. Geboren in een arm gezin, is hij inmiddels uitgegroeid tot een legende, de auteur van een van de grootste bestsellers aller tijden.

Managementboeken bevatten een schat aan informatie, ze zijn vaak geschreven door deskundigen op een bepaald gebied. Vaak zijn ze echter ook moeilijk te lezen en langdradig (of juist oppervlakkig en irrelevant). In mijn blog behandel ik managementboeken uit het heden en verleden welke ik van toegevoegde waarde acht op carrièregebied.

 

Volg Linda op LinkedIn:

Meer artikelen

Corona: hoe krijg je de controle over je leven terug?

Een realistisch zelfbeeld, wie heeft het?